Hoe kunnen gebruikte big bags het beste worden afgevoerd?

Hoe kunnen gebruikte big bags het beste worden afgevoerd?

Er zijn twee toepassingen voor gebruikte big bags

- recycling: de zakken worden weer tot plastic granulaat (korrels) gemaakt
- hergebruik: de zak wordt nogmaals gevuld / geleegd.

Big bags die open zijn gesneden, zijn niet meer inzetbaar voor hergebruik. Deze moeten gerecycled worden. 

Lege big bags afvoeren

Voor het afvoeren van lege big bags is er een aantal opties:

- de zakken opvouwen op een pallet en met strapband of balenpersband vast maken

Big bags vastgebonden op pallet

- de big bags persen tot balen in een balenpers. Let op! Het uitwerpsysteem van een pers moet wel aangepast worden, en de haken in de persruimte moeten verwijderd worden; anders kan een zak blijven haken.

balen big bags in een trailer

- een kraanwagen bestellen, indien het volume dit toelaat. De kraan kan de big bags aandouwen, en door het vele gewicht kan je efficient afvoeren (en het bespaart tijd, zie filmpje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- last but not least: een 40 m3 container bestellen bij een afvalinzamelaar. Hou er wel rekening mee dat lege big bags zeer volumineus zijn en dat je vooral lucht verplaatst, indien je de FIBC niet aanstampt.

Contacteer ons voor al uw vragen