Big bags met gerecycled pp een marketing truuk?

Big bags met gerecycled pp een marketing truuk?

De politiek is er vol van: alle producenten van kunststof producten moeten zo snel als mogelijk verplicht worden om 25 tot 30 % gerecycled kunststof te gebruiken in hun producten. Zo ook de producenten van big bags.

Momenteel worden vrijwel de meeste big bags uit virgin plastics gefabriceerd. Gezien de hoge eisen die gesteld worden aan big bags, is dit ook de veiligste oplossing: de bulkzak moet dikwijls lange tijd bestand zijn tegen een hoge belasting en om claims te voorkomen, wijkt een producent het liefst niet van virgin plastic af. Daarentegen, gerecycled plastic, is minder sterk, waardoor het gebruik ervan kwaliteits- en veiligheidsrisico’s met zich meebrengt voor de producent en de toeleveringsketen (“keten aansprakelijkheid”). Toch zien we al de eerste signalen dat overheden bedrijven in de richting van gebruikt plastic willen duwen; Engeland, maar ook Spanje en Portugal hanteren reeds een extra belasting indien een bedrijf producten invoert die enkel uit virgin materiaal bestaan. Het lijkt een logische beslissing in de vaart der vooruitgang, toch is de praktijk nog niet 100% klaar voor het gebruik van recycled Polypropyleen (rPP).

Gebruikte big bags inzamelen voor recycling

De huidige manier van inzamelen gebeurt door gebruikte big bags van meerdere aanbieders op één hoop gooien, te persen, en meestal te verschepen naar Azië. De inzamelaars sorteren wel op kleur, maar vaak niet op wel/geen inliners, wel/geen PA yarns. Het waarborgen van een homogene kwaliteit van het regranulaat van gebruikte big bags, en daarmee de kwaliteit van “recycle grondstof” voor big bags is geen uitgemaakte zaak. 

Als een big bag uit gerecycled materiaal eenmaal is gebruikt, kan deze niet nogmaals gerecycled worden; de vezels zijn immers niet sterk genoeg meer om nog een keer ingezet te worden met behoud van de claims. Hoe zorgen we ervoor dat big bags met een rPP gehalte daadwerkelijk uit de recycling circulatie worden gehaald, zonder dat dit kostenverhogend werkt? 

Effect rPP op nieuwe big bags?

Menig fabrikant van big bags geeft aan dat zij dikkere PP draden zullen moeten gebruiken, indien gerecycled polyprop moet worden gebruikt; het aandeel aan “zwakkere” rPP moet immers gecompenseerd worden. Ook dit heeft weer een prijsopbeurend effect: er is meer virgin grondstof nodig voor de productie, en er gaan minder big bags op een pallet, waardoor de transportkosten omhoog gaan.

Transport gerecycled Polyprop

Een andere logistieke uitdaging, is om het polyprop regranulaat de landen in te krijgen waar big bags worden gefabriceerd. Veel Aziatische landen - hier komt het gros van de big bags vandaan- zijn niet happig op het importeren van buitenlandse grondstof. Dikwijls verandert de regelgeving hierin ook, naar gelang de marktomstandigheden. Het kan zijn dat de productie overgeheveld moet worden naar landen die het regranulaat wel toelaten, maar dikwijls zijn de arbeidskosten hier hoger dan in Azië, waardoor de productiekosten per big bag toenemen.Turkije is hier een bekend voorbeeld van. 

Onderscheid rPP en virgin PP big bags?

Het produceren van big bags met virgin materiaal is vooralsnog makkelijker, goedkoper en zorgt voor minder kopzorgen. Indien men dit als uitgangspunt neemt, wie kan dan waarborgen dat “rPP big bags” ook daadwerkelijk met gerecycled materiaal zijn geproduceerd? De verleiding ligt op de loer voor producenten om virgin materiaal te gebruiken, en de big bags desgewenst een “gerecycled kleurtje” mee te geven. Zie hieronder een foto van een big bag dat voor 30% uit gerecyclede big bags bestaat; het verschil met een 100% virgin big bag is niet te zien, dus elke producent kan een nieuwe big bag aanprijzen als een "gerecyclede big bag". 

Een nieuwe big bag gemaakt met 30% gerecycled pp

Gerecyclede big bag zijn duurder

Het laatste probleempje met het gebruik van regranulaat in nieuwe big bags, is dat de prijs omhoog gaat. Het kost de producent nl. meer moeite om het virgin plastic te mengen met het regranulaat.

Contacteer ons voor al uw vragen